• +380 50 934 56 84
 • office@chem.net.ua

Експертне обстеження

Науково-дослідна лабораторія фізико-хімічних досліджень

Експертне обстеження (технічне діагностування) – комплекс робіт з визначення технічного стану, умов і термінів подальшої безпечної експлуатації устаткування з урахуванням режиму роботи, а також визначення потреби у проведенні ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації устаткування.

Відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України №687 від 25.05.2004 р. фахівці науково-дослідної лабораторії фізико-механічних досліджень виконують комплекс робіт з експертного обстеження (технічного діагностування) і технічного огляду устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

 • устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» (Офіційний вісник України, 2002 р., №29, ст. 1357);
 • технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів);
 • технологічне устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;
 • парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
 • трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву понад 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;
 • устатковання, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» («Офіційний вісник України», 2002 р., №29, ст. 1357).

Експертне обстеження здійснюється у випадку:

 • вичерпання граничного терміну експлуатації;
 • реконструкції (перебудови) або модернізації, якщо це зумовлене нормативно-правовими актами з охорони праці;
 • аварії або пошкодження, викликані надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру, з метою визначення можливості відновлення;
 • виявлення при проведенні технічного огляду зношування (механічного або корозійного), залишкової деформації, тріщин, інших пошкоджень складових частин, деталей або їх елементів, що перевищують допустимі значення.

В інших випадках експертне обстеження устатковання здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці або за ініціативою роботодавця.

Роботодавець не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення експертного обстеження повідомляє про це ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ» в письмовій формі.

Експертне обстеження обладнання здійснюється в декілька етапів:

 • вивчення експлуатаційних, конструкторських (проектних) і ремонтних документів (у разі наявності);
 • аналіз умов та режимів експлуатації;
 • розроблення та узгодження програми робіт з експертного обстеження;
 • проведення огляду;
 • проведення неруйнівного контролю;
 • визначення механічних характеристик, хімічного складу матеріалів, проведення металографічних досліджень, випробування на міцність та інших видів випробувань, дослідження в напружено-деформованому стані та вибору критеріїв граничного технічного стану, якщо це передбачено нормативно-правовими актами з охорони праці або організаційно-методичними чи експлуатаційними документами;
 • здійснення розрахунково-аналітичних процедур оцінки та прогнозування технічного стану, що включають розрахунок режимів роботи;
 • визначення залишкового ресурсу устатковання.

Для визначення терміну безпечної експлуатації устаткування ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ»:

 • аналізує результати проведених робіт;
 • визначає його залишковий ресурс;
 • готує технічне рішення щодо умов продовження строку безпечної експлуатації;
 • приймає рішення про умови і строк подальшої безпечної експлуатації устатковання з урахуванням режиму роботи та проведення власником заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації устатковання або про припинення експлуатації.

Продовження експлуатації устатковання здійснюється на строк до прогнозованого переходу його у граничний технічний стан (вичерпання залишкового ресурсу) або на визначений строк (поетапне продовження строку безпечної експлуатації в межах залишкового ресурсу).

Визначення залишкового ресурсу устатковання проводиться за організаційно-методичними документами з підтвердженням фактичної величини ресурсу за допомогою відповідних засобів вимірювальної техніки.

За результатами експертного обстеження ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ» може готувати наступні висновки:

 • продовження експлуатації устатковання згідно з установленими в експлуатаційних документах параметрами;
 • продовження експлуатації устатковання з обмеженням її параметрів та/або на визначений строк;
 • проведення ремонту устатковання;
 • проведення модернізації або реконструкції устатковання;
 • використання устатковання для іншого призначення;
 • виведення устатковання з експлуатації.

За результатами експертного обстеження ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ» оформлює і передає замовнику висновок експертизи.

Після проведення експертного обстеження фахівець ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ» робить відповідний запис в паспорті устатковання про проведення і результати експертного обстеження, дозволені параметри і термін експлуатації, затверджуючи його печаткою.

На підставі висновку експертизи працедавець приймає рішення про експлуатацію устаткування в межах терміну безпечної експлуатації, його заміну, ремонт, реконструкцію (перебудову), модернізацію або зміну параметрів експлуатації.