• +380 50 934 56 84
  • office@chem.net.ua

Про нас

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ» – провідний інститут в Україні з питань науково-технічного забезпечення нафтогазопереробних, нафтохімічних і хімічних виробництв. Інститут створений на підставі розпорядження Ради Міністрів СРСР №856-Р від 26 березня 1960 року з метою надання технічної допомоги, наукового і конструкторського супроводу (нагляду) при будівництві та забезпечення безпечної довготривалої експлуатації хімічних, а згодом і нафтохімічних, виробництв регіону та України.

ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ», як провідний інститут в галузі хімічного машинобудування і головна організація України по посудинах, що працюють під тиском, має значний досвіт роботи, висококваліфікований кадровий склад і оснащений сучасним лабораторним устаткуванням.

NIIHIMMASH

До діяльності інституту, як головної організації по посудинах, що працюють під тиском, належать: проєктування, матеріалознавство, виготовлення, зварювання, корозія, методи контролю, розрахунки на міцність, розроблення нормативної бази (стандарти, настановчі документи), що забезпечують роботу галузі хімічного машинобудування на сучасному рівні і визначають тенденції в її розвитку.

Науково-дослідний відділ фізико-хімічних досліджень інституту з добре оснащеними лабораторіями (зокрема й унікальним устаткуванням) здійснює роботи з:

  • комплексного обстеження і технічного діагностування технологічного устаткування на підприємствах різних галузей промисловості з метою визначення залишкового ресурсу;
  • розроблення технології ремонту устаткування, яке зазнало різноманітних видів корозії та деформацій;
  • розроблення нормативних документів з неруйнівного контролю, матеріалознавства, корозійної стійкості, зварювання сталей, титану, алюмінію, міді, цирконію, ніобію, біметалів та інших матеріалів;
  • розроблення методів корозійного моніторингу та електрохімічного захисту від корозії технологічного устаткування;
  • розроблення технології плакування металів із використанням зварювання вибухом.

Окрім розроблення устаткування, НТД і робіт з комплексного обстеження, технічного діагностування та ремонту устаткування, інститут виконує роботи:

  • з визначення розрахункових термінів служби посудин і апаратів, в паспортних даних яких такі терміни відсутні;
  • з визначення допустимої кількості циклів навантаження для посудин і апаратів, для яких кількість циклів навантаження не було встановлено або встановлена кількість циклів навантаження не забезпечує експлуатацію посудин і апаратів упродовж встановленого терміну їх експлуатації;
  • з визначення залишкового ресурсу працездатності посудин і апаратів, що відпрацювали встановлений термін служби;
  • з експертизи посудин і апаратів закордонного виробництва на відповідність вимогам чинного законодавства (відповідність матеріалів, конструкцій, виготовлення, випробувань, норм і методів розрахунків).

Одним з підрозділів ПрАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ НДІХІММАШ» є «Науково-дослідна лабораторія виробів з термопластів». З моменту створення лабораторія виконувала і виконує роботи, мета яких – заміна вузлів і деталей хімічного та енергетичного устаткування, які вироблені з кольорових металів, нержавіючих і легованих сталей, і які контактують з агресивними середовищами, на хімічно стійкі пластмасові.

Розробки лабораторії впроваджені та працюють в фільтрувальному устаткуванні (плити та рами фільтрпресів тощо), в масообмінних апаратах (високоефективна гвинтова пластмасова насадка), в промислових трубопроводах (запірна арматура – крани кутові, клапани прохідні фланцеві та запчастини до них), дренажні вкладки барабанних вакуум-фільтрів тощо.

Зараз інститут розвиває нові напрямки діяльності, спрямовані на зниження енергетичних витрат на виготовлення продукції, транспортування теплоносіїв, втрат тепла в навколишнє середовище.